Vua Bếp

                                                      Trần Mạnh Hảo

Hăm ba tết Táo lên trời
Nhọ nhem mà thoắt được người tôn vinh
Lấy tro làm gốc dân tình
Khói um góc bếp triều đình đầu rau
Một niềm bồ hóng mai sau
Đứng nghiêng ba góc chụm nhau bảo hoàng
Trấu vun đống rấm ngai vàng
Gù lưng vua đội một làng nồi niêu
Nặn ra bởi đất đã nhiều
Ai mà chịu lửa thử liều làm vua ?
Ngồi cai trị thật hay đùa
Để que cời mặc sức lùa rạ rơm ?
Gửi hồn theo gạo vào cơm
Ăn than, uống lửa chẳng gờm cướp ngôi
Ngước lên trời nhọ đít nồi
Đầu rau quên chuyện mình ngồi làm vua

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét