Gió về, chờ em

lá bay bay
xao xác sẽ
thổi bên tai
choàng qua vai
gió như bạn bè

và đêm lung linh
cà phê số 4

em không bên anh
đêm
mong manh
giọt rơi
chờ thôi
HN, 24+25/10/2008

1 nhận xét: