Cùng tắc biến

Viết vài dòng cũng là hợp lúc. Cùng tắc biến (Biến là do cùng: Cùng tắc biến, biến tắc. thông, thông tắc cửu, nghĩa là có cùng thì mới có biến, có biến mới có thông, có. thông mới có lâu bền. ...) sắp tới sẽ là lúc biến đây, hôm nay tôi muốn đi uống rượu thế mà chẳng rủ được đứa nào .. buồn! Chẳng nên hút thuốc lúc này, đầu óc sẽ mệt mỏi và đầy ảo ảnh, nếu cần tỉnh táo thì cái đầu này đã quá tỉnh rồi .. Muốn uống rượu để chờ cái biến, muốn cho cái đầu bớt đi chút tỉnh táo để đỡ chán, ko muốn ngồi như người đang bị trói, chẳng muốn nhìn thêm gì nữa, thấy như những giữ kiện để cái biến ấy đã đủ đầy quá rồi. Muốn nghĩ tới cái khác ngoài thực tế.Muốn bôi hề lên những gương mặt. Muốn hôn lên yêu thương, muốn đày mình đến xứ buồn một chốc! Ôi giời tôi biết mình là ai mà. Tôi đơn giản là người "ghét nhặt cỏ vườn". Tôi thà chết a a a á á á á

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét