Xem nhanh Tử vi 2008

Năm Mậu tý, "Mậu" - thuộc Dương hành Thổ, "Tân" - thuộc Âm hành Kim. Thổ sinh Kim, người tuổi Tân năm nay được "đất", tuy có âm dương không thuận lý nhưng Can là thiên thời, ngũ hành tương sinh nên chắc chắn gặp nhiều may mắn. Hạn lưu niên đến cung Phu thê (Vũ khúc) đóng tại Tuất, 28 tuổi lưu tiểu hạn rơi vào Quan lộc (Tham Lang) đóng tại Thìn lại vướng La-Võng cái gì cũng có ngáng trở (cái này có thể hiểu là địa) phải cần nghị lực để vượt qua (Tuất+Thìn là Thổ). Hạn lưu niên có Vũ Khúc, Tả phù (Hữu bật chiếu) là có quý nhân giúp đỡ trong công việc, có người làm mai mối chỉ đường (ko biết ai đây?); có Thiên không - Người Phá quân không sợ Không - Kiếp -Tuần - Triệt. Và lại Thiên không là đổi vận nên có lẽ năm tới sẽ có những biến chuyển tốt đẹp do có các cung xung chiếu tốt đẹp hội hợp (đang chán đời chứ sao), hạn chủ về Quan+Thê nên các biến chuyển có lẽ tập trung chủ yếu vào hai yếu tố này.

Tháng Giêng: Thuộc Tý là cung bản mệnh tháng này có lẽ là tháng ăn chơi, thơ ca, ngao du sơn thuỷ .. nhưng Hoá khoa, Văn khúc là người biết chừng mực nên tuy Đại hao đóng, Tiểu hao+Đào+Hồng chiếu có tốn tiền đôi chút cũng vẫn có nhiều “bổ ích”. Lưu Tang môn rơi vào tháng này, hy vọng là không có chuyện gì xấu vì cũng chỉ có một mình nó đóng, lại thêm Thiên hỷ có lẽ là những điều xấu được giả trừ hầu hết.

Tháng Hai: Thuộc Sửu rơi vào cung Phụ Mẫu, Thiên cơ hãm gặp Tuần có sáng sủa lên đôi chút nhưng nói chung các tính toán cũng chưa đạt được kết quả. Có thể Bố hoặc Mẹ đau ốm hay buồn phiền chuyện gì đó (Địa kiếp chiếu).

Tháng Ba: Bây giờ chờ đợi tháng Ba/ Tôi ra đứng ở gốc Đa đầu làng. Thuộc cung Dần là đất Mộc có Tử vi+Thiên Phủ thêm Liêm trinh+Thiên tướng+Vũ khúc chiếu. Tháng này vừa thoát khỏi hai cung Tuần lại nhiều sao Tốt ít sao Xấu, Những tính toán có thể cho kết quả tại tháng này, hoặc chí ít cũng gặp chuyện gặp người mà việc thành. Hoá kỵ đóng tại cung này, đề phòng có kẻ ghét mình nói xấu sau lưng.

….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét