Nhạt nắng ..


Có điều gì quan trọng để phải kể cho nhau nghe không mà im thin thít(?) viết blog còn để kể cho chính mình – kẻ ưa lãng quên, quên lãng  .. Vì vậy mà nhiều khi muốn bỏ ngang hiện tại réo rắt, ngồi nghe lại tiếng vọng của thời gian, tiếng Đêm  chở hôm qua về với những ngày xưa ..
Bạn hỏi mày/cậu/anh/ .. dạo này thế nào? Ờ, tao/tớ/anh/.. BÌNH THƯỜNG! muốn viết hoa và chấm cảm chữ này để nó bớt bình thường đi một chút, để cho lòng mình được bình thường hơn .. lâu lâu muốn lan man về những điều bình thường trong một ngày bình thường của nhau .. thật buồn nếu bạn bè cứ lúc không bình thường mới gặp nhau ..
Có ai đang ngồi buồn buồn trong chiều Thu? Thử đọc lại bài thơ nhỏ này của Dương Tường:
chiều se sẽ hương
vườn se sẽ sương
đường se sẽ quạnh
trời se sẽ lạnh
người se sẽ buồn

Biết đâu trong khóe buồn kia vang lên chút nhạc lòng ..

1 nhận xét:

  1. Đôi khi bạn bè cũng hỏi tớ, và tớ cũng trả lời "Bình thường". Nhưng mỗi thời điểm, chữ "bình thường" này không mang ý nghĩa như nhau.

    Trả lờiXóa