Phạm Xuân Nguyên chọn thơ

Bóng đè
Bóng đè tôi nửa đêm qua
Ngày … tôi đè bóng đi ra đất trời
Bóng không nói được tiếng người
Tôi không nói được những lời âm u

Bóng đè thân xác hoang vu
Tôi đè lên nỗi hồ hư phận người
Vui buồn cuống quýt trò chơi
Tôi đè bóng bóng đè tôi rộn ràng
Phạm Nguyên Tường


Bùa lá
I
Lá vàng tôi thả bùa mê
cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
lỡ làng mười tám đôi mươi
tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
tơ vương tóc rối chân gà
ai mua tôi bán - để mà cầu duyên …
II
Đợi Người như đợi trăng lên
Người như chàng Cuội – Người quên lối về
đêm dài - đêm thả bùa mê
cho con đom đóm bờ đê lạc đường
III
Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
chẳng ai thương đến thì thương lấy mình
lá rơi lạc xuống sân đình
bùa yêu tôi thả - cho mình tôi … yêu
Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
Phạm Xuân Nguyên chọn trên TT&VH số cuối tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét